Loosimise tulemused

 Kolmanda Silma Festivalil 7.oktoobril 2017 toimunud DEIR Kooli loosimise õnnelikuks võitjaks osutus proua Endla (tel. nr. lõpuga ...4887). Võitjal on võimalus 50 .- eur väärtuses soetada DEIR Kooli raamatuid, osaleda DEIR Kooli seminaridel või soetada samas väärtuses DEIR Kooli kinkekaarte. Võitjaga võtame otse ühendust. ÕNNITLEME!!! :)

Ühtlasi täname kõiki, kes osalesid meie loosimises ning tegite sellega loosimise põnevaks!

DEIR Kool - Energeetilis-informatiivsete mõjutusmeetodite treeningkeskus

Meie suhtlemisest 10% on teadvustatud ja 90% on teadvustamata ehk alateadlik. Tihti on nii, et me tahame öelda ühte asja, kuid meie vestluspartner saab sõnumist hoopis teisiti aru. Enamik inimesi ei oska ega suuda kontrollida seda teadvustamata alateadlikku kommunikatsiooni osa, kuid ometi on see õpitav!

Alateadvusega suhtlemise keeleks on aistingud ja sümbolid. See on tehnika mida meile tavakoolis ei õpetata. DEIR Kool kasutab eelmise sajandi kaheksakümnendatel aastatel Venemaal tookord salajases psühholoogia uurimiskeskuses väljatöötatud õppemetoodikaid. Esimese taseme kursusel õpime tajuma oma tajuläve piiril olevaid aistinguid, mis omakorda annab võimaluse ka oma alateadvust kuulata ning juhtida. See baasoskus annab võimaluse ennast tervendada ning lahendada ka teadvuses ja alateadvuses olevate eesmärkide konflikti, mis on enamiku inimeste jaoks suureks probleemiks. Kui oleme teadlikud oma aistingutest ja oskame neid tõlgendada, siis on meid ka võimatu väliselt teiste inimeste poolt mõjutada! Selles seisnebki vabanemise protsess. Imetegijaks ei sünnita vaid selleks saamine on kõigile jõukohane!

Edasi on teine kursus, mille eesmärgiks on õppida seadma endale saavutatavaid sihte, mis on ainult meie omad, et vältida millegi tegemist lihtsalt sellepärast, et kellelegi meeldida või nii on kombeks ja tavaks jne.

Kolmandal kursusel õpime enda ümbritsevat maailma teadlikult ning tahtlikult mõjutama, et meie poolt saavutatud sihid ka realiseeruksid selles inimeste maailmas.

Edasi järgnevad neljas ning viies kursus, ning on ka mitmeid lisakursuseid, mis ei eelda põhiprogrammi läbimist.

Kas tahaksid saavutada kõike, mida südamest ihkad? Head suhet, raha, tugevat tervist ning piisavalt vaba aega enda jaoks? Venemaalt pärit psühhosotsiaalsete tehnikate koolis DEIR saab õppida soovitud elu loomist. Koolist räägivad DEIR-i vanemõpetaja Vladimir Ponikarjov, DEIR-i Eestisse tooja Ülar Lindepuu ning õppeprogrammis juba osalenud eestlased.
Saatejuht Peeter Liiv , režissöör Inga Eelmäe.

Top